Aktualności

W dniu 19 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Olsztyna odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim rynku pracy”.

W dniu 19 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Olsztyna odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim rynku pracy”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji rynku pracy działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas seminarium, Pan Przemysław Żydok, Wiceprezes Zarządu Fundacji Aktywizacja, zaprezentował rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Pan Zdzisław Szczepkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, który omówił sytuację osób młodych na warmińsko – mazurskim rynku pracy;

Pani Maria Rafalska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Olsztynie, przedstawiła prezentację pt.Ścieżki edukacyjno-zawodowe uczniów, wybór świadomy czy przypadek?.

Na zakończenie seminarium, odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli instytucji realizujących działania na rzecz osób młodych na regionalnym rynku pracy „Kompetencje pracownika XXI w., którego moderatorem była Pani Dorota Tomaszewicz, Doradca ds.przedsiębiorczości Biura Karier UWM w Olsztynie.

Rekomendacja do pobrania: Rekomendacje w zakresie aktywizacji osób młodych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim

W dniu 15.12.2016 w Rzeszowie odbyło się Seminarium kończące projekt Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!

W dniu 15.12.2016 w Rzeszowie odbyło się Seminarium kończące projekt Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja! realizowany w partnerstwie przez Fundację Aktywizacja oraz Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Głównym celem projektu było wypracowanie zestawu rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim. Projekt objęty został Patronatem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Specjalnym gościem seminarium był pan Przemysław Herman Naczelnik Wydziału Ewaluacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny na temat „Współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy sytuacji osób młodych” w którym oprócz przedstawicieli ze strony organizatorów wzięli udział przedstawiciele Doliny Lotniczej, firmy Pratt&Whitney Rzeszów S.A oraz pan Przemysław Herman z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Continue reading „W dniu 15.12.2016 w Rzeszowie odbyło się Seminarium kończące projekt Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”

W dniach 19-20 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy i w Toruniu odbyło się seminarium podsumowujące projekt pt. „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

W dniach 19-20 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy i w Toruniu odbyło się seminarium podsumowujące projekt pt. „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji rynku pracy działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas seminarium zostały zaprezentowane rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz rezultaty projektu.

Dr Ewa Krause z Zakładu Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przedstawiła prezentację na temat zjawiska NEET – generacji młodych osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na

rynku pracy. Dr Renata Tomaszewska-Lipiec  z Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprezentowała natomiast zagadnienie pracy zawodowej w perspektywie różnic pokoleniowych. W kolejnej części spotkania Filip Gołębiewski – główny specjalista ds. badań i ewaluacji

w Fundacji Stabilo omówił wyniki badań nt. NEET przeprowadzonych w projekcie.

Następnie Łukasz Broniszewski – Prezes Fundacji Stabilo przeanalizował wypracowane w projekcie rekomendacje. W ostatniej części seminarium przeprowadzono ciekawą dyskusję, podczas której reprezentanci wielu instytucji rynku pracy podzieliło się swoimi doświadczeniami i wiedzą w zakresie działań na rzecz osób młodych oraz znaczenia rekomendacji wypracowanych w projekcie.

Continue reading „W dniach 19-20 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy i w Toruniu odbyło się seminarium podsumowujące projekt pt. „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.”

Zapraszenie na Seminarium kończące projekt Postaw na młodych

Zapraszamy na Seminarium kończące projekt Postaw na młodych – edukacja, praca, satysfakcja! realizowany w ramach POWER. Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia 2016 o godz. 10.30 w Hotelu Rzeszów przy ul. Piłsudckiego 44 w Sali Marszałkowskiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 12.12.2016 r pod nr tel: 17 8676245 lub emailowo na adres: bstankiewicz@rarr.rzeszow.pl

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie do pobrania:

Zaproszenie  kończące projekt

Zaproszenie na seminarium podsumowujące realizację projektu oraz prezentujące wypracowane rekomendacje dla rynku pracy

Fundacja Stabilo wraz z Partnerami Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie oraz Fundacją Aktywizacja, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium upowszechniającym rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz rezultaty projektu
„Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

Seminarium odbędzie się dnia 20 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, sala patio I piętro, w godzinach 9.30-16.00. 

Szczegółowy program wydarzenia do pobrania:

Zaproszenie na seminarium

Program Seminarium

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 12.12.2016 r.

tel. 56 678 84 16, mail: biuro@stabilo.org.pl

W październiku w Centrum w Rzeszowie odbyło się spotkanie fokusowe

W październiku w  naszym Centrum w Rzeszowie odbyły się zogniskowane wywiady grupowe. Podczas fokusów dyskutowano o Wstępnej wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Województwie Podkarpackim. Zebrano opinie oraz propozycje ewentualnych modyfikacji.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele instytucji rynku pracy, instytucji edukacji oraz integracji społecznej oraz pracodawcy. Fokusy odbyły się w ramach projektu „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za opinie i wspólną pracę!

Continue reading „W październiku w Centrum w Rzeszowie odbyło się spotkanie fokusowe”

Zaproszenie do konsultacji „Wstępnej wersji rekomendacji…” stworzonej w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Serdecznie zapraszamy Państwa  do konsultacji społecznych pt. „Wstępna wersja rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” wypracowanych w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” nr POWR.02.04.00-00-0051/16.

Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich uwag do wypracowanego materiału do dnia 18.11.2016 w formie pisemnej na adres mailowy: a.broniszewska@stabilo.org.pl

Państwa uwagi i sugestie przyczynią się do utworzenia końcowej wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach procesu konsultacyjnego planowane są również spotkania konsultacyjne oraz w/w dokument będzie dostępny on-line do konsultacji.

Szczegóły odnośnie dodatkowych form konsultacji jak i informacje o projekcie dostępne są również na stronie: www.stabilo.org.pl.

Dokumenty do pobrania:

Wstępna wersja rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Raport z badań podsumowujący przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Poniżej zamieszczamy raport z badań podsumowujący przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z badań społecznych, przeprowadzonych w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

Dokumenty do pobrania:

Raport z badań podsumowujący przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

 

 

W dniach 19-20.10.2016 w Rzeszowie odbyły się kolejne spotkania zespołów tematycznych oraz zespołu merytorycznego w ramach projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!

W dniach 19-20.10.2016  w Rzeszowie odbyły się kolejne spotkania zespołów tematycznych oraz zespołu merytorycznego w ramach projektu  Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja! realizowanego przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Główną osią prac było omówienie wypracowanych rekomendacji dotyczących sytuacji osób młodych na lokalnym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem działań, wskaźników oraz określenie ryzyk lub czynników determinujących wdrożenie tych rekomendacji. Zróżnicowanie instytucji których przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu pozwoliło na wielowymiarową analizę problemów, z którymi borykają się osoby młode wchodzące na rynek pracy.

Continue reading „W dniach 19-20.10.2016 w Rzeszowie odbyły się kolejne spotkania zespołów tematycznych oraz zespołu merytorycznego w ramach projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”

Zaproszenie do konsultacji „Wstępnej wersji rekomendacji…” stworzonej w ramach projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie bardzo serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach

Wstępnej wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Województwie Podkarpackim.  

Treść Wstępnej wersji rekomendacji…. znajduje się w zakładce Dokumenty oraz znajduje się pod adresem:

http://www.stacja-konsultacja.pl/konsultacja/138/wstepna-wersja-rekomendacji-sluzacych-aktywizacji-osob-mlodych-znajdujacych-sie-w-najtrudniejszej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-wojewodztwie-podkarpackim.html

Swoje uwagi mogą Państwo nanosić na Formularz zgłaszania uwag, który będzie dostępny po zalogowaniu się na stronie www (login i hasło wybierają Państwo sami).

Rekomendacje są wynikiem prac zespołów ekspertów w ramach projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja! 

Celem projektu jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej skierowanej do osób młodych z naszego województwa znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Bardzo serdecznie zachęcamy do zgłaszania uwag i komentarzy do Wstępnej wersji rekomendacji…

Go to top