You are here:

Zapraszenie na Seminarium kończące projekt Postaw na młodych

Zapraszamy na Seminarium kończące projekt Postaw na młodych – edukacja, praca, satysfakcja! realizowany w ramach POWER. Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia 2016 o godz. 10.30 w Hotelu Rzeszów przy ul. Piłsudckiego 44 w Sali Marszałkowskiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 12.12.2016 r pod nr tel: 17 8676245 lub emailowo na adres: bstankiewicz@rarr.rzeszow.pl

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie do pobrania:

Zaproszenie  kończące projekt

Zaproszenie na seminarium podsumowujące realizację projektu oraz prezentujące wypracowane rekomendacje dla rynku pracy

Fundacja Stabilo wraz z Partnerami Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie oraz Fundacją Aktywizacja, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium upowszechniającym rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz rezultaty projektu
„Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

Seminarium odbędzie się dnia 20 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, sala patio I piętro, w godzinach 9.30-16.00. 

Szczegółowy program wydarzenia do pobrania:

Zaproszenie na seminarium

Program Seminarium

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 12.12.2016 r.

tel. 56 678 84 16, mail: biuro@stabilo.org.pl

W październiku w Centrum w Rzeszowie odbyło się spotkanie fokusowe

W październiku w  naszym Centrum w Rzeszowie odbyły się zogniskowane wywiady grupowe. Podczas fokusów dyskutowano o Wstępnej wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Województwie Podkarpackim. Zebrano opinie oraz propozycje ewentualnych modyfikacji.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele instytucji rynku pracy, instytucji edukacji oraz integracji społecznej oraz pracodawcy. Fokusy odbyły się w ramach projektu „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za opinie i wspólną pracę!

Continue reading „W październiku w Centrum w Rzeszowie odbyło się spotkanie fokusowe”

Zaproszenie do konsultacji „Wstępnej wersji rekomendacji…” stworzonej w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Serdecznie zapraszamy Państwa  do konsultacji społecznych pt. „Wstępna wersja rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” wypracowanych w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” nr POWR.02.04.00-00-0051/16.

Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich uwag do wypracowanego materiału do dnia 18.11.2016 w formie pisemnej na adres mailowy: a.broniszewska@stabilo.org.pl

Państwa uwagi i sugestie przyczynią się do utworzenia końcowej wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach procesu konsultacyjnego planowane są również spotkania konsultacyjne oraz w/w dokument będzie dostępny on-line do konsultacji.

Szczegóły odnośnie dodatkowych form konsultacji jak i informacje o projekcie dostępne są również na stronie: www.stabilo.org.pl.

Dokumenty do pobrania:

Wstępna wersja rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Zaproszenie do konsultacji „Wstępnej wersji rekomendacji…” stworzonej w ramach projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie bardzo serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach

Wstępnej wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Województwie Podkarpackim.  

Treść Wstępnej wersji rekomendacji…. znajduje się w zakładce Dokumenty oraz znajduje się pod adresem:

http://www.stacja-konsultacja.pl/konsultacja/138/wstepna-wersja-rekomendacji-sluzacych-aktywizacji-osob-mlodych-znajdujacych-sie-w-najtrudniejszej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-wojewodztwie-podkarpackim.html

Swoje uwagi mogą Państwo nanosić na Formularz zgłaszania uwag, który będzie dostępny po zalogowaniu się na stronie www (login i hasło wybierają Państwo sami).

Rekomendacje są wynikiem prac zespołów ekspertów w ramach projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja! 

Celem projektu jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej skierowanej do osób młodych z naszego województwa znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Bardzo serdecznie zachęcamy do zgłaszania uwag i komentarzy do Wstępnej wersji rekomendacji…

Go to top