You are here:

W dniu 15.12.2016 w Rzeszowie odbyło się Seminarium kończące projekt Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!

W dniu 15.12.2016 w Rzeszowie odbyło się Seminarium kończące projekt Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja! realizowany w partnerstwie przez Fundację Aktywizacja oraz Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Głównym celem projektu było wypracowanie zestawu rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim. Projekt objęty został Patronatem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Specjalnym gościem seminarium był pan Przemysław Herman Naczelnik Wydziału Ewaluacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny na temat „Współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy sytuacji osób młodych” w którym oprócz przedstawicieli ze strony organizatorów wzięli udział przedstawiciele Doliny Lotniczej, firmy Pratt&Whitney Rzeszów S.A oraz pan Przemysław Herman z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Continue reading „W dniu 15.12.2016 w Rzeszowie odbyło się Seminarium kończące projekt Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”

Zapraszenie na Seminarium kończące projekt Postaw na młodych

Zapraszamy na Seminarium kończące projekt Postaw na młodych – edukacja, praca, satysfakcja! realizowany w ramach POWER. Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia 2016 o godz. 10.30 w Hotelu Rzeszów przy ul. Piłsudckiego 44 w Sali Marszałkowskiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 12.12.2016 r pod nr tel: 17 8676245 lub emailowo na adres: bstankiewicz@rarr.rzeszow.pl

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie do pobrania:

Zaproszenie  kończące projekt

W październiku w Centrum w Rzeszowie odbyło się spotkanie fokusowe

W październiku w  naszym Centrum w Rzeszowie odbyły się zogniskowane wywiady grupowe. Podczas fokusów dyskutowano o Wstępnej wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Województwie Podkarpackim. Zebrano opinie oraz propozycje ewentualnych modyfikacji.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele instytucji rynku pracy, instytucji edukacji oraz integracji społecznej oraz pracodawcy. Fokusy odbyły się w ramach projektu „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za opinie i wspólną pracę!

Continue reading „W październiku w Centrum w Rzeszowie odbyło się spotkanie fokusowe”

W dniach 19-20.10.2016 w Rzeszowie odbyły się kolejne spotkania zespołów tematycznych oraz zespołu merytorycznego w ramach projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!

W dniach 19-20.10.2016  w Rzeszowie odbyły się kolejne spotkania zespołów tematycznych oraz zespołu merytorycznego w ramach projektu  Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja! realizowanego przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Główną osią prac było omówienie wypracowanych rekomendacji dotyczących sytuacji osób młodych na lokalnym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem działań, wskaźników oraz określenie ryzyk lub czynników determinujących wdrożenie tych rekomendacji. Zróżnicowanie instytucji których przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu pozwoliło na wielowymiarową analizę problemów, z którymi borykają się osoby młode wchodzące na rynek pracy.

Continue reading „W dniach 19-20.10.2016 w Rzeszowie odbyły się kolejne spotkania zespołów tematycznych oraz zespołu merytorycznego w ramach projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”

Zaproszenie do konsultacji „Wstępnej wersji rekomendacji…” stworzonej w ramach projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie bardzo serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach

Wstępnej wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Województwie Podkarpackim.  

Treść Wstępnej wersji rekomendacji…. znajduje się w zakładce Dokumenty oraz znajduje się pod adresem:

http://www.stacja-konsultacja.pl/konsultacja/138/wstepna-wersja-rekomendacji-sluzacych-aktywizacji-osob-mlodych-znajdujacych-sie-w-najtrudniejszej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-wojewodztwie-podkarpackim.html

Swoje uwagi mogą Państwo nanosić na Formularz zgłaszania uwag, który będzie dostępny po zalogowaniu się na stronie www (login i hasło wybierają Państwo sami).

Rekomendacje są wynikiem prac zespołów ekspertów w ramach projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja! 

Celem projektu jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej skierowanej do osób młodych z naszego województwa znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Bardzo serdecznie zachęcamy do zgłaszania uwag i komentarzy do Wstępnej wersji rekomendacji…

09.09.2016 w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędów pracy oraz ekspertów.

09.09.2016 w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędów pracy oraz ekspertów. Główną osią prac była dyskusja na temat rekomendacji do konkursów ogłaszanych w ramach PO WER zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!, którego celem jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej skierowanej do osób młodych z naszego województwa znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Continue reading „09.09.2016 w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędów pracy oraz ekspertów.”

W Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie ekspertów w ramach projektu pt. „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”

30.08.2016 w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie ekspertów w ramach projektu pt. „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!” realizowanego przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Podczas spotkania eksperci zapoznali się z raportem podsumowującym przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjału osób młodych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim. Przedstawiciele Partnerstwa przedyskutowali również wypracowane do tej pory propozycje rekomendacji.

Continue reading „W Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie ekspertów w ramach projektu pt. „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!””

Zaproszenie do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Podkarpacie młodych-edukacja, praca, satysfakcja!”

Wszystkie instytucje, organizacje działające w obszarze wspierania osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim, które chcą włączyć się do partnerstwa zadaniowego, tj. prac nad wypracowaniem rekomendacji, prosimy o wypełnienie Deklaracji w sprawie przystąpienia do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Podkarpacie młodych-edukacja, praca, satysfakcja!” (dostępnej w zakładce dokumenty) i przesłanie na adres:

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów.

Continue reading „Zaproszenie do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Podkarpacie młodych-edukacja, praca, satysfakcja!””

Spotkania fokusowe w Rzeszowie w ramach projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!

W dniu 26.07.2016 w  naszym Centrum w Rzeszowie odbyły się dwa spotkania fokusowe dotyczące sytuacji osób młodych na lokalnym rynku pracy. Spotkania organizowane były w ramach projektu POWER „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”.

Continue reading „Spotkania fokusowe w Rzeszowie w ramach projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”

Go to top