You are here:

W dniu 19 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Olsztyna odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim rynku pracy”.

W dniu 19 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Olsztyna odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim rynku pracy”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji rynku pracy działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas seminarium, Pan Przemysław Żydok, Wiceprezes Zarządu Fundacji Aktywizacja, zaprezentował rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Pan Zdzisław Szczepkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, który omówił sytuację osób młodych na warmińsko – mazurskim rynku pracy;

Pani Maria Rafalska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Olsztynie, przedstawiła prezentację pt.Ścieżki edukacyjno-zawodowe uczniów, wybór świadomy czy przypadek?.

Na zakończenie seminarium, odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli instytucji realizujących działania na rzecz osób młodych na regionalnym rynku pracy „Kompetencje pracownika XXI w., którego moderatorem była Pani Dorota Tomaszewicz, Doradca ds.przedsiębiorczości Biura Karier UWM w Olsztynie.

Rekomendacja do pobrania: Rekomendacje w zakresie aktywizacji osób młodych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim

W dniach 19-20 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy i w Toruniu odbyło się seminarium podsumowujące projekt pt. „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

W dniach 19-20 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy i w Toruniu odbyło się seminarium podsumowujące projekt pt. „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji rynku pracy działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas seminarium zostały zaprezentowane rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz rezultaty projektu.

Dr Ewa Krause z Zakładu Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przedstawiła prezentację na temat zjawiska NEET – generacji młodych osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na

rynku pracy. Dr Renata Tomaszewska-Lipiec  z Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprezentowała natomiast zagadnienie pracy zawodowej w perspektywie różnic pokoleniowych. W kolejnej części spotkania Filip Gołębiewski – główny specjalista ds. badań i ewaluacji

w Fundacji Stabilo omówił wyniki badań nt. NEET przeprowadzonych w projekcie.

Następnie Łukasz Broniszewski – Prezes Fundacji Stabilo przeanalizował wypracowane w projekcie rekomendacje. W ostatniej części seminarium przeprowadzono ciekawą dyskusję, podczas której reprezentanci wielu instytucji rynku pracy podzieliło się swoimi doświadczeniami i wiedzą w zakresie działań na rzecz osób młodych oraz znaczenia rekomendacji wypracowanych w projekcie.

Continue reading „W dniach 19-20 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy i w Toruniu odbyło się seminarium podsumowujące projekt pt. „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.”

Zaproszenie na seminarium podsumowujące realizację projektu oraz prezentujące wypracowane rekomendacje dla rynku pracy

Fundacja Stabilo wraz z Partnerami Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie oraz Fundacją Aktywizacja, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium upowszechniającym rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz rezultaty projektu
„Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

Seminarium odbędzie się dnia 20 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, sala patio I piętro, w godzinach 9.30-16.00. 

Szczegółowy program wydarzenia do pobrania:

Zaproszenie na seminarium

Program Seminarium

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 12.12.2016 r.

tel. 56 678 84 16, mail: biuro@stabilo.org.pl

Zaproszenie do konsultacji „Wstępnej wersji rekomendacji…” stworzonej w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Serdecznie zapraszamy Państwa  do konsultacji społecznych pt. „Wstępna wersja rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” wypracowanych w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” nr POWR.02.04.00-00-0051/16.

Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich uwag do wypracowanego materiału do dnia 18.11.2016 w formie pisemnej na adres mailowy: a.broniszewska@stabilo.org.pl

Państwa uwagi i sugestie przyczynią się do utworzenia końcowej wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach procesu konsultacyjnego planowane są również spotkania konsultacyjne oraz w/w dokument będzie dostępny on-line do konsultacji.

Szczegóły odnośnie dodatkowych form konsultacji jak i informacje o projekcie dostępne są również na stronie: www.stabilo.org.pl.

Dokumenty do pobrania:

Wstępna wersja rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Raport z badań podsumowujący przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Poniżej zamieszczamy raport z badań podsumowujący przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z badań społecznych, przeprowadzonych w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

Dokumenty do pobrania:

Raport z badań podsumowujący przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

 

 

Podsumowanie seminarium partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Seminarium skupiło grono przedstawicieli instytucji i organizacji z całego regionu, którzy dysponują wiedzą, doświadczeniem w zakresie aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy m.in. należących do tzw. kategorii NEET (not in employment, education or training). Osoby te weszły do szerokiego Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w celu rozszerzenia zakresu i trafności narzędzi i instrumentów aktywizacyjnych wykorzystywanych wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Grono ekspertów pracujących nad wspomnianym zestawem rekomendacji, które ostatecznie – po uwzględnieniu konsultacji społecznych oraz opinii Partnerstwa – trafią do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, WUP, OHP i regionalnych instytucji rynku pracy.

Continue reading „Podsumowanie seminarium partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim””

Zaproszenie do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Fundacja Stabilo we współpracy z partnerami: Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie oraz Fundacją Aktywizacja zapraszają Państwa do przystąpienia do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” (w ramach Działania 2.4 – Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Continue reading „Zaproszenie do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim””

Go to top