You are here:

Podsumowanie seminarium partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Seminarium skupiło grono przedstawicieli instytucji i organizacji z całego regionu, którzy dysponują wiedzą, doświadczeniem w zakresie aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy m.in. należących do tzw. kategorii NEET (not in employment, education or training). Osoby te weszły do szerokiego Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w celu rozszerzenia zakresu i trafności narzędzi i instrumentów aktywizacyjnych wykorzystywanych wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Grono ekspertów pracujących nad wspomnianym zestawem rekomendacji, które ostatecznie – po uwzględnieniu konsultacji społecznych oraz opinii Partnerstwa – trafią do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, WUP, OHP i regionalnych instytucji rynku pracy.

Continue reading „Podsumowanie seminarium partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim””

Zaproszenie do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Podkarpacie młodych-edukacja, praca, satysfakcja!”

Wszystkie instytucje, organizacje działające w obszarze wspierania osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim, które chcą włączyć się do partnerstwa zadaniowego, tj. prac nad wypracowaniem rekomendacji, prosimy o wypełnienie Deklaracji w sprawie przystąpienia do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Podkarpacie młodych-edukacja, praca, satysfakcja!” (dostępnej w zakładce dokumenty) i przesłanie na adres:

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów.

Continue reading „Zaproszenie do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Podkarpacie młodych-edukacja, praca, satysfakcja!””

Zaproszenie do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Fundacja Stabilo we współpracy z partnerami: Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie oraz Fundacją Aktywizacja zapraszają Państwa do przystąpienia do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” (w ramach Działania 2.4 – Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Continue reading „Zaproszenie do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim””

Go to top