You are here:

09.09.2016 w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędów pracy oraz ekspertów.

09.09.2016 w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędów pracy oraz ekspertów. Główną osią prac była dyskusja na temat rekomendacji do konkursów ogłaszanych w ramach PO WER zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!, którego celem jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej skierowanej do osób młodych z naszego województwa znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Continue reading „09.09.2016 w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędów pracy oraz ekspertów.”

W dniach 25 i 26 sierpnia 2016 odbyły się spotkania z ekspertami dotyczące sytuacji osób młodych w województwie warmińsko-mazurskim.

W dniach 25 i 26 sierpnia 2016 odbyły się spotkania z ekspertami dotyczące sytuacji osób młodych w województwie warmińsko-mazurskim. Spotkania były realizowane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim rynku pracy”. W ramach spotkań eksperci dzielili się swoją wiedzą i opiniami dotyczącymi możliwości usprawnienia form i narzędzi aktywizacyjnych, które wspomagają osoby młode we wchodzeniu na rynek pracy.

Continue reading „W dniach 25 i 26 sierpnia 2016 odbyły się spotkania z ekspertami dotyczące sytuacji osób młodych w województwie warmińsko-mazurskim.”

24 sierpnia 2016 r. Odbyło się kolejne spotkanie na rzecz wypracowania rozwiązań dla młodych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego

24 sierpnia 2016 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie w partnerstwie z Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddziałem Fundacji Aktywizacja w Białymstoku zainaugurowali partnerstwo Instytucji Rynku Pracy na rzecz wypracowania rozwiązań dla młodych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim rynku pracy”
W ramach projektu do końca roku powstaną rekomendacje dla Instytucji, które wspierają osoby młode w aktywizacji zawodowej.

Continue reading „24 sierpnia 2016 r. Odbyło się kolejne spotkanie na rzecz wypracowania rozwiązań dla młodych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego”

W Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie ekspertów w ramach projektu pt. „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”

30.08.2016 w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie ekspertów w ramach projektu pt. „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!” realizowanego przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Podczas spotkania eksperci zapoznali się z raportem podsumowującym przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjału osób młodych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim. Przedstawiciele Partnerstwa przedyskutowali również wypracowane do tej pory propozycje rekomendacji.

Continue reading „W Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie ekspertów w ramach projektu pt. „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!””

Go to top