You are here:

W październiku w Centrum w Rzeszowie odbyło się spotkanie fokusowe

W październiku w  naszym Centrum w Rzeszowie odbyły się zogniskowane wywiady grupowe. Podczas fokusów dyskutowano o Wstępnej wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Województwie Podkarpackim. Zebrano opinie oraz propozycje ewentualnych modyfikacji.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele instytucji rynku pracy, instytucji edukacji oraz integracji społecznej oraz pracodawcy. Fokusy odbyły się w ramach projektu „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za opinie i wspólną pracę!

Continue reading „W październiku w Centrum w Rzeszowie odbyło się spotkanie fokusowe”

Zaproszenie do konsultacji „Wstępnej wersji rekomendacji…” stworzonej w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Serdecznie zapraszamy Państwa  do konsultacji społecznych pt. „Wstępna wersja rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” wypracowanych w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” nr POWR.02.04.00-00-0051/16.

Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich uwag do wypracowanego materiału do dnia 18.11.2016 w formie pisemnej na adres mailowy: a.broniszewska@stabilo.org.pl

Państwa uwagi i sugestie przyczynią się do utworzenia końcowej wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach procesu konsultacyjnego planowane są również spotkania konsultacyjne oraz w/w dokument będzie dostępny on-line do konsultacji.

Szczegóły odnośnie dodatkowych form konsultacji jak i informacje o projekcie dostępne są również na stronie: www.stabilo.org.pl.

Dokumenty do pobrania:

Wstępna wersja rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Raport z badań podsumowujący przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Poniżej zamieszczamy raport z badań podsumowujący przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z badań społecznych, przeprowadzonych w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

Dokumenty do pobrania:

Raport z badań podsumowujący przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

 

 

Go to top