You are here:

W dniu 15.12.2016 w Rzeszowie odbyło się Seminarium kończące projekt Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!

W dniu 15.12.2016 w Rzeszowie odbyło się Seminarium kończące projekt Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja! realizowany w partnerstwie przez Fundację Aktywizacja oraz Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Głównym celem projektu było wypracowanie zestawu rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim. Projekt objęty został Patronatem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Specjalnym gościem seminarium był pan Przemysław Herman Naczelnik Wydziału Ewaluacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny na temat „Współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy sytuacji osób młodych” w którym oprócz przedstawicieli ze strony organizatorów wzięli udział przedstawiciele Doliny Lotniczej, firmy Pratt&Whitney Rzeszów S.A oraz pan Przemysław Herman z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Continue reading „W dniu 15.12.2016 w Rzeszowie odbyło się Seminarium kończące projekt Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”

W dniach 19-20 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy i w Toruniu odbyło się seminarium podsumowujące projekt pt. „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

W dniach 19-20 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy i w Toruniu odbyło się seminarium podsumowujące projekt pt. „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji rynku pracy działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas seminarium zostały zaprezentowane rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz rezultaty projektu.

Dr Ewa Krause z Zakładu Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przedstawiła prezentację na temat zjawiska NEET – generacji młodych osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na

rynku pracy. Dr Renata Tomaszewska-Lipiec  z Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprezentowała natomiast zagadnienie pracy zawodowej w perspektywie różnic pokoleniowych. W kolejnej części spotkania Filip Gołębiewski – główny specjalista ds. badań i ewaluacji

w Fundacji Stabilo omówił wyniki badań nt. NEET przeprowadzonych w projekcie.

Następnie Łukasz Broniszewski – Prezes Fundacji Stabilo przeanalizował wypracowane w projekcie rekomendacje. W ostatniej części seminarium przeprowadzono ciekawą dyskusję, podczas której reprezentanci wielu instytucji rynku pracy podzieliło się swoimi doświadczeniami i wiedzą w zakresie działań na rzecz osób młodych oraz znaczenia rekomendacji wypracowanych w projekcie.

Continue reading „W dniach 19-20 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy i w Toruniu odbyło się seminarium podsumowujące projekt pt. „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.”

Zapraszenie na Seminarium kończące projekt Postaw na młodych

Zapraszamy na Seminarium kończące projekt Postaw na młodych – edukacja, praca, satysfakcja! realizowany w ramach POWER. Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia 2016 o godz. 10.30 w Hotelu Rzeszów przy ul. Piłsudckiego 44 w Sali Marszałkowskiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 12.12.2016 r pod nr tel: 17 8676245 lub emailowo na adres: bstankiewicz@rarr.rzeszow.pl

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie do pobrania:

Zaproszenie  kończące projekt

Zaproszenie na seminarium podsumowujące realizację projektu oraz prezentujące wypracowane rekomendacje dla rynku pracy

Fundacja Stabilo wraz z Partnerami Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie oraz Fundacją Aktywizacja, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium upowszechniającym rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz rezultaty projektu
„Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

Seminarium odbędzie się dnia 20 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, sala patio I piętro, w godzinach 9.30-16.00. 

Szczegółowy program wydarzenia do pobrania:

Zaproszenie na seminarium

Program Seminarium

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 12.12.2016 r.

tel. 56 678 84 16, mail: biuro@stabilo.org.pl

Go to top