You are here:

W dniu 19 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Olsztyna odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim rynku pracy”.

W dniu 19 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Olsztyna odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim rynku pracy”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji rynku pracy działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas seminarium, Pan Przemysław Żydok, Wiceprezes Zarządu Fundacji Aktywizacja, zaprezentował rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Pan Zdzisław Szczepkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, który omówił sytuację osób młodych na warmińsko – mazurskim rynku pracy;

Pani Maria Rafalska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Olsztynie, przedstawiła prezentację pt.Ścieżki edukacyjno-zawodowe uczniów, wybór świadomy czy przypadek?.

Na zakończenie seminarium, odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli instytucji realizujących działania na rzecz osób młodych na regionalnym rynku pracy „Kompetencje pracownika XXI w., którego moderatorem była Pani Dorota Tomaszewicz, Doradca ds.przedsiębiorczości Biura Karier UWM w Olsztynie.

Rekomendacja do pobrania: Rekomendacje w zakresie aktywizacji osób młodych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim

Go to top