W dniach 19-20 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy i w Toruniu odbyło się seminarium podsumowujące projekt pt. „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

W dniach 19-20 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy i w Toruniu odbyło się seminarium podsumowujące projekt pt. „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji rynku pracy działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas seminarium zostały zaprezentowane rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz rezultaty projektu.

Dr Ewa Krause z Zakładu Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przedstawiła prezentację na temat zjawiska NEET – generacji młodych osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na

rynku pracy. Dr Renata Tomaszewska-Lipiec  z Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprezentowała natomiast zagadnienie pracy zawodowej w perspektywie różnic pokoleniowych. W kolejnej części spotkania Filip Gołębiewski – główny specjalista ds. badań i ewaluacji

w Fundacji Stabilo omówił wyniki badań nt. NEET przeprowadzonych w projekcie.

Następnie Łukasz Broniszewski – Prezes Fundacji Stabilo przeanalizował wypracowane w projekcie rekomendacje. W ostatniej części seminarium przeprowadzono ciekawą dyskusję, podczas której reprezentanci wielu instytucji rynku pracy podzieliło się swoimi doświadczeniami i wiedzą w zakresie działań na rzecz osób młodych oraz znaczenia rekomendacji wypracowanych w projekcie.

Materiały prezentowane podczas seminarium podsumowującego projekt „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

  1. Rekomendacje „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” – pobierz
  2. Zjawisko NEET czyli o  generacji  młodych  osób  znajdujących  się w  najtrudniejszej  sytuacji  na  rynku  pracy – pobierz
  3. Praca zawodowa w perspektywie różnic pokoleniowych – pobierz
  4. Osoby z kategorii NEET w perspektywie badań przeprowadzonych w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim – https://prezi.com/1pvhexp7vh50/osoby-z-kategorii-neet-w-perspektywie-badan-przeprowadzonych-w-ramach-projektu-efektywnie-dla-modziezy-nowe-standardy-na-rynku-pracy-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Zestaw dokumentów wypracowanych w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” nr POWR.02.04.00-00-0051/16

  1. Badanie desk research dotyczące osób młodych na rynku pracy w świetle europejskiej literatury naukowej – pobierz
  2. Badanie desk research dotyczące osób młodych na rynku pracy w świetle dokumentów formalno-prawnych – pobierz
  3. Raport z badań jakościowych i ilościowych prowadzonych w ramach projektu Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim – pobierz
  4. Raport z konsultacji społecznych – pobierz
  5. Zestaw rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim – pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *