Partnerzy na rzecz wypracowania rekomendacji

W dniu 12.07.2016 zainicjowane zostało Partnerstwo pomiędzy instytucjami rynku pracy w celu wypracowania zestawu rekomendacji. Umowę partnerską podpisali:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,
  • Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie,
  • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza,
  • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z Cieszyna,
  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A,
  • Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnospawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie.

Partnerzy wytypowali przedstawicieli, którzy będą reprezentować ich podczas spotkań roboczych. Powołane zostały Zespół Merytoryczny i Zespoły Tematyczne.