Harmonogram działań

Planowany termin spotkania/wizyty studyjnej/seminarium Nazwa działania
16.05.2016 Seminarium diagnozujące potencjał i doświadczenie podmiotów wchodzących w skład partnerstwa (seminarium zrealizowane)
I seria spotkań w grupach tematycznych
31.05.2016 I grupa tematyczna ds. osób młodych bezrobotnych (spotkanie zrealizowane)
03.06.2016 II grupa tematyczna ds. osób młodych wykluczonych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (spotkanie zrealizowane)
21.06.2016 III grupa tematyczna ds. osób młodych z terenów wiejskich (spotkanie zrealizowane)
16.06.2016 I Wizyta studyjna w instytucjach/podmiotach pracujących z osobami młodymi znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (wizyta zrealizowana)
06.09.2016 II Wizyta studyjna w instytucjach/podmiotach pracujących z osobami młodymi znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
 wrzesień/październik 2016 III Wizyta studyjna w instytucjach/podmiotach pracujących z osobami młodymi znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy wizyta przesunięta z wstępnie planowanej na dzień 28.06.2016 r.
II seria spotkań w grupach tematycznych
13.09.2016 I grupa tematyczna ds. osób młodych bezrobotnych
15.09.2016 II grupa tematyczna ds. osób młodych wykluczonych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
19.09.2016 III grupa tematyczna ds. osób młodych z terenów wiejskich
6-7.10.2016 Spotkanie warsztatowe dot. dalszego rozwoju partnerstwa
27.10.2016 Seminarium konsultacyjno-podsumowujące prace partnerstwa
14.12.2016 Seminarium przekazujące wypracowane rekomendacje