Partnerzy projektu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie
Celem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest troska o jakość warunków życia dzieci i młodzieży, ich wszechstronny rozwój, równość szans życiowych, ochrona przed wykluczeniem społecznym i zapobieganie marginalizacji poprzez zadania z zakresu edukacji, pomocy społecznej. TPD udziela specjalistycznej pomocy, prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową oraz proces usamodzielniania osób z niepełnosprawnościami również po osiągnięciu pełnoletności. TPD prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin od 1919 r., w Olsztynie od 1960 r.

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku powstało w 2009 r. Działa na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Celem Centrum jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Centrum realizuje liczne projekty skierowane do osób niepełnosprawnych oraz pracodawców, które prowadzone są w oparciu o: standardy usług świadczonych przez Fundację Aktywizacja, wypracowany i wdrożony model zintegrowanego wsparcia, świadczonego w ramach Centrów. Działania obejmują obszary aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej. Centrum współpracuje również z pracodawcami w zakresie zatrudniania pracowników z niepełnosprawnościami, zarządzania różnorodnością w zespole, możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń, szkoleń oraz przystosowania stanowisk pracy zatrudnianych osób z niepełnosprawnościami. Pomaga firmom i instytucjom pozyskać wykwalifikowanych pracowników, wspiera w procesie rekrutacji, realizacji programów staży i praktyk.

Centrum jest Oddziałem Fundacji Aktywizacja, która już od ponad 25 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, wykształcenia czy miejsca zamieszkania.