Partnerzy na rzecz wypracowania rekomendacji

W dniu 24 sierpnia w Olsztynie planowane jest seminarium inicjujące zawiązanie partnerstwa, w skład którego wejdą następujące instytucje:

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Centrum Edukacji i Młodzieży OHP
  • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach
  • Warmia-Trans Łukasz Zawierucha
  • Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

Wszystkie organizacje zainteresowane przystąpieniem do partnerstwa i udziałem w pracach nad rekomendacjami zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń (deklarację dostępną na stronie w zakładce dokumenty), na które czekamy do dnia 19 sierpnia 2016 r. pod adresem mailowym:  biuro@tpdolsztyn.pl  ; fax (89) 526 95 49.

Aplikację należy składać poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego (skan/ fax/poczta tradycyjna lub osobiste złożenie formularza w biurze projektu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny, ul. Panasa 1A/18, 10-691 Olsztyn