Kontakt – do Lidera i Partnerów projektu

Magdalena Bobrowska

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie,
tel. 508 501 273,
mail: magdalena.bobrowska@idn.org.pl

Elżbieta Orłowska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
tel. (89) 526 95 49,
mail: elzbieta.orlowska@tpdolsztyn.pl