Partnerzy projektu

Fundacja STABILO powstała w 2007 roku w Toruniu. Jest organizacją inicjatyw społecznych, działającą według zasady „non-for-profit”. Głównym obszarem działalności Fundacji jest aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z naciskiem na pomoc osobom długotrwale bezrobotnym. Większość zadań realizowanych przez Fundację ma miejsce na terenie województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Fundacja Aktywizacja powstała w 1990 r. (wówczas pod nazwą Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) z inicjatywy warszawskiego środowiska matematyków i informatyków.

Obecnie Fundacja pomaga osobom z całej Polski ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, wykształcenia, sytuacji społecznej czy też miejsca zamieszkania. Zapewnia również pracodawcom fachową obsługę całego procesu rekrutacji, dobór odpowiednich kandydatów, wsparcie w uzyskaniu dofinansowania do przystosowania lub adaptacji stanowiska pracy i wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników, szkolenia oraz bieżącą informację na temat prawnych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dzięki swojej działalności i propagowaniu pozytywnych wzorców w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych organizacja zachęca pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy dla pracowników z niepełnosprawnością lub dostosowywania już istniejących.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w Bydgoszczy i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów.

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie to publiczna instytucja rynku pracy, oferująca wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej osób z następujących terenów: Miasta Chełmna, Gminy Chełmno, Gminy Kijewo Królewskie, Gminy Lisewo, Gminy Papowo Biskupie, Gminy Stolno, Gminy Unisław.