Partnerzy na rzecz wypracowania rekomendacji

Na potrzeby realizacji celu projektu, powołane zostanie partnerstwo na rzecz wypracowania rekomendacji, które stworzy grupa instytucji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W skład partnerstwa wejdą co najmniej:

  • podmioty zajmujące się problematyką młodzieży;
  • instytucje rynku pracy,
  • instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • podmioty funkcjonujące w systemie edukacji,
  • pracodawcy/organizacje pracodawców.

Wszystkie instytucje, organizacje działające w obszarze wspierania osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim, które chcą włączyć się do partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w zakresie polityki wobec osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim, prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i nadesłanie zgłoszenia, na które czekamy do dnia 12 sierpnia 2016 r. pod adresem mailowym: : biuro@stabilo.org.pl, fax: 56 682 80 82.

Aplikację należy składać poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego (skan/ fax/poczta tradycyjna lub osobiste złożenie formularza w biurze projektu Fundacja Stabilo ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń).