Dokumenty

Dokumenty przystąpienia do partnerstwa na rzecz rekomendacji:

Regulamin współpracy w partnerstwie

Formularz przystąpienia do partnerstwa

Raport z badań:

Raport z badań podsumowujący przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Wstępna wersja rekomendacji:

Wstępna wersja rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Materiały prezentowane podczas seminarium podsumowującego projekt „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

  1. Rekomendacje „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” – pobierz
  2. Zjawisko NEET czyli o  generacji  młodych  osób  znajdujących  się w  najtrudniejszej  sytuacji  na  rynku  pracy – pobierz
  3. Praca zawodowa w perspektywie różnic pokoleniowych – pobierz
  4. Osoby z kategorii NEET w perspektywie badań przeprowadzonych w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim – https://prezi.com/1pvhexp7vh50/osoby-z-kategorii-neet-w-perspektywie-badan-przeprowadzonych-w-ramach-projektu-efektywnie-dla-modziezy-nowe-standardy-na-rynku-pracy-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Zestaw dokumentów wypracowanych w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” nr POWR.02.04.00-00-0051/16

  1. Badanie desk research dotyczące osób młodych na rynku pracy w świetle europejskiej literatury naukowej – pobierz
  2. Badanie desk research dotyczące osób młodych na rynku pracy w świetle dokumentów formalno-prawnych – pobierz
  3. Raport z badań jakościowych i ilościowych prowadzonych w ramach projektu Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim – pobierz
  4. Raport z konsultacji społecznych – pobierz
  5. Zestaw rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim – pobierz