Harmonogram działań

Czerwiec 2016

 1. Opracowanie bazy interesariuszy i przekazanie zaproszeń do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji
 2. Analiza danych zastanych (desk research)
 3. Opracowywanie dokumentacji projektowej

Lipiec 2016

 1. Rekrutacja podmiotów do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji
 2. Kontynuacja analizy danych zastanych (desk research)
 3. Opracowanie narzędzi badawczych do pilotażu
 4. Przeprowadzenie badań pilotażowych w grupach pracodawców, IRP oraz młodzieży znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Sierpień 2016

 1. Kontynuacja badań pilotażowych w grupach pracodawców, IRP oraz młodzieży znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
 2. Analiza wyników badań pilotażowych, opracowanie raportu podsumowującego diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych (raport z analizy danych zastanych i pilotażu), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i ulepszenie narzędzi badawczych
 3. Przeprowadzenie badań właściwych w grupach pracodawców, IRP oraz młodzieży znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
 4. Oficjalne zawiązanie Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji podczas seminarium w dniach 29-30.08.2016 godz. 9-16; UKW Bydgoszcz
 5. Prace zespołów merytorycznych i tematycznych w dniu 31.08.2016, godz. 10-14.30, UKW Bydgoszcz

Wrzesień 2016

 1. Opracowanie raportu podsumowującego badania właściwe dotyczące potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
 2. Przygotowanie wstępnej wersji rekomendacji
 3. Prace zespołów merytorycznych i tematycznych w dniach 6.09.2016 oraz 23.09.2016 godz. 10-14.30, Urząd Marszałkowski w Toruniu

Październik – Listopad 2016

 1. Konsultacje społeczne wstępnej wersji rekomendacji
 2. Prace zespołów merytorycznych i tematycznych w dniach 13.10.2016, godz. 10-14.30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, 3.11.2016, godz. 10-14.30 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, sala 215
 3. Opracowanie raportu podsumowującego konsultacje wstępnej wersji rekomendacji
 4. Opracowanie końcowej wersji rekomendacji

Grudzień 2016

 1. Przygotowanie i druk Publikacji zawierającej końcowe wersje rekomendacji
 2. Rozesłanie Publikacji drogą elektroniczną do Interesariuszy ( w tym instytucji rynku pracy)
 3. Organizacja seminarium na którym przedstawione zostaną końcowe wersje rekomendacji
 4. 8.12.2016, godz. 10-14.30 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, sala 215