O projekcie

Tytuł projektu: Trafne gwarancje dla młodzieży.

Cel projektu:

Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej instytucji rynku pracy województwa opolskiego poprzez utworzenie wielopodmiotowego partnerstwa i wypracowanie przez nie zestawu rekomendacji dotyczących wsparcia osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: od 15 marca do 31 grudnia 2016 r.

Prace partnerstwa oparte będą na panelach dyskusyjnych i analizach wykonywanych przez zespół projektowy.