Partnerzy na rzecz wypracowania rekomendacji

Obszary:

 1. Wojewódzki Urząd Pracy
 2. Instytucje rynku pracy
 3. Podmioty koncentrujące się na problematyce młodzieży
 4. Instytucje pomocy i integracji społecznej
 5. Podmioty edukacji
 6. Organizacje pracodawców

Partnerzy:

 1. PUP w Opolu
 2. PUP w Brzegu
 3. PUP w Namysłowie
 4. PUP w Kluczborku
 5. PUP w Oleśnie
 6. PUP w Strzelcach Opolskich
 7. PUP w Krapkowicach
 8. PUP w Kędzierzynie-Koźlu
 9. PUP w Prudniku
 10. PUP w Głubczycach
 11. PUP w Nysie
 12. WZDZ
 13. CKPiU w Kędzierzynie-Koźlu
 14. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
 15. OHP w Opolu
 16. Departament Edukacji i Rynku Pracy
 17. OCDL
 18. TSKN
 19. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 20. PCPR Prudnik
 21. Fundacja Aktywizacja
 22. MOPR w Opolu
 23. Spółdzielnia Socjalna w Byczynie
 24. OPS Wołczyn
 25. Stowarzyszenie RANO
 26. PCPR Nysa
 27. PCPR Brzeg
 28. Fundacja Dom Rehabilitacji Dzieci …
 29. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
 30. Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu
 31. Uniwersytet Opolski
 32. Politechnika Opolska
 33. Opolska Izba Gospodarcza
 34. Izba Rzemieślnicza w Opolu
 35. Izba Rolnicza w Opolu
 36. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 37. Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej