Aktualności

09.09.2016 w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędów pracy oraz ekspertów.

09.09.2016 w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędów pracy oraz ekspertów. Główną osią prac była dyskusja na temat rekomendacji do konkursów ogłaszanych w ramach PO WER zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!, którego celem jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej skierowanej do osób młodych z naszego województwa znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Continue reading „09.09.2016 w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędów pracy oraz ekspertów.”

W dniach 25 i 26 sierpnia 2016 odbyły się spotkania z ekspertami dotyczące sytuacji osób młodych w województwie warmińsko-mazurskim.

W dniach 25 i 26 sierpnia 2016 odbyły się spotkania z ekspertami dotyczące sytuacji osób młodych w województwie warmińsko-mazurskim. Spotkania były realizowane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim rynku pracy”. W ramach spotkań eksperci dzielili się swoją wiedzą i opiniami dotyczącymi możliwości usprawnienia form i narzędzi aktywizacyjnych, które wspomagają osoby młode we wchodzeniu na rynek pracy.

Continue reading „W dniach 25 i 26 sierpnia 2016 odbyły się spotkania z ekspertami dotyczące sytuacji osób młodych w województwie warmińsko-mazurskim.”

24 sierpnia 2016 r. Odbyło się kolejne spotkanie na rzecz wypracowania rozwiązań dla młodych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego

24 sierpnia 2016 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie w partnerstwie z Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddziałem Fundacji Aktywizacja w Białymstoku zainaugurowali partnerstwo Instytucji Rynku Pracy na rzecz wypracowania rozwiązań dla młodych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim rynku pracy”
W ramach projektu do końca roku powstaną rekomendacje dla Instytucji, które wspierają osoby młode w aktywizacji zawodowej.

Continue reading „24 sierpnia 2016 r. Odbyło się kolejne spotkanie na rzecz wypracowania rozwiązań dla młodych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego”

W Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie ekspertów w ramach projektu pt. „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”

30.08.2016 w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie ekspertów w ramach projektu pt. „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!” realizowanego przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Podczas spotkania eksperci zapoznali się z raportem podsumowującym przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjału osób młodych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim. Przedstawiciele Partnerstwa przedyskutowali również wypracowane do tej pory propozycje rekomendacji.

Continue reading „W Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie ekspertów w ramach projektu pt. „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!””

Podsumowanie seminarium partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Seminarium skupiło grono przedstawicieli instytucji i organizacji z całego regionu, którzy dysponują wiedzą, doświadczeniem w zakresie aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy m.in. należących do tzw. kategorii NEET (not in employment, education or training). Osoby te weszły do szerokiego Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w celu rozszerzenia zakresu i trafności narzędzi i instrumentów aktywizacyjnych wykorzystywanych wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Grono ekspertów pracujących nad wspomnianym zestawem rekomendacji, które ostatecznie – po uwzględnieniu konsultacji społecznych oraz opinii Partnerstwa – trafią do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, WUP, OHP i regionalnych instytucji rynku pracy.

Continue reading „Podsumowanie seminarium partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim””

Zaproszenie do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Podkarpacie młodych-edukacja, praca, satysfakcja!”

Wszystkie instytucje, organizacje działające w obszarze wspierania osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim, które chcą włączyć się do partnerstwa zadaniowego, tj. prac nad wypracowaniem rekomendacji, prosimy o wypełnienie Deklaracji w sprawie przystąpienia do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Podkarpacie młodych-edukacja, praca, satysfakcja!” (dostępnej w zakładce dokumenty) i przesłanie na adres:

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów.

Continue reading „Zaproszenie do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Podkarpacie młodych-edukacja, praca, satysfakcja!””

Zaproszenie do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Fundacja Stabilo we współpracy z partnerami: Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie oraz Fundacją Aktywizacja zapraszają Państwa do przystąpienia do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” (w ramach Działania 2.4 – Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Continue reading „Zaproszenie do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim””

Spotkania fokusowe w Rzeszowie w ramach projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!

W dniu 26.07.2016 w  naszym Centrum w Rzeszowie odbyły się dwa spotkania fokusowe dotyczące sytuacji osób młodych na lokalnym rynku pracy. Spotkania organizowane były w ramach projektu POWER „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”.

Continue reading „Spotkania fokusowe w Rzeszowie w ramach projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!”

Go to top